Phối Giống Phối Thế Gà Đá

Trước khi nói đến phối giống, chúng ta hãy thử xem qua các thế đánh rất phổ thông của gà đòn. Nếu bạn nào có biết các thế đánh, chiêu thức khác xin bổ túc thêm.

Phối Giống Phối Thế Gà Đá
Phối Giống Phối Thế Gà Đá
 1. Đá mé ngang: áp dụng cho cả hai mé, mé trái và phải. Điểm đá là tạt (tát) vào mặt gà tính từ mỏ vào đến ngang lỗ tai.
 2. Đá xỏ ngang: thường dân đá gà hay xử dụng lẫn lộn “mé ngang” và “xỏ ngang”. Đá xỏ ngang gà đứng thế như mé đá ngang. Nhưng khi nhảy lên đá thì lại nhắm vào cổ hầu và cần trên mà chặt. Nếu xem phim quay chậm sẽ thấy hình dạng chân gà chặt vào như “xỏ” ngang qua cổ, hầu của gà đối phương. Thế đá này sẽ lợi hại hơn trong đá gà cựa sắt.
 3. Đá xỏ dọc: tức là gà ra trực diện và đá thốc từ dưới lên vào cần trên và cổ hầu lên cho đến mặt (như cú uppercut).
 4. Đá xỏ địa: gà ghịt đầu và đối phương xuống dưới đất. Dùng hai chân bổ xuống như búa bửa củi.
 5. Đá cổ non, chảng ba còn gọi là đá “kiềng”: chặt từ dưới cần trên và chính yếu là vào chỗ cổ giáp với thân mình.
 6. Đá vén ót: thế đứng như đá mé ngang nhưng lại đá từ phía sau tới và nhắm vào phần phía sau sọ.
 7. Đá mu lưng (mã kỵ): thế đá đánh vào từ phổi gà trên lưng xuống cho đến dưới lưng.
 8. Đá vai: thế đá này như cận chiến, gà tì vào đối phương và giật lông lưng mà đá vào hai trái chanh (hai bắp thịt ở đầu xương vai).
 9. Đá vỉa (dĩa): gà lòn vào cánh và trổ đầu lên, thường đá vào ngang nách non.
 10. Đá lườn: thế đá này rất khó chỉ trừ có những con gà có quản ngắn và cáp phải gà cao chặng thì mới đá sâu vào lườn gà đối phương được. Gà mổ và ghịt vào cần cổ dưới làm điểm tựa. Vuốt chân dọc vào trong lườn gà đối phương.
 11. Đá (quăng) chân không: gà ra trực diện nhưng không dùng mỏ để ghịt đối phương mà nhảy song phi và đá tạt ngang vào mặt, vào hầu.
 12. Đá kềm cương: thế đá này rất ít thấy do gà ghịt được đầu đối phương từ phía sau kéo căng ra như sợi giây cương (ngựa) và lên chân đá phủi tới như đuổi đi.
 13. Đá mặt thớt: vô cùng hiếm họa, chỉ có thể xảy ra tại các trường gà đào hầm đất đá như ngày xưa. Gà đứng thế đá mé ngang ghịt và kê đầu đối phương lên bờ đất. Nhảy lên dùng quản chặt xuống như dao chặt thịt.
 14. Đá chạy xe: còn gọi là “đà đao” – chiêu của Quan Vân Trường dùng Thanh Long Đao giả vờ bỏ chạy. Chờ cho đối phương đuổi theo thì bất ngờ quay lại “xả” đao chém ngược lại. Gà cựa mà ra chiêu độc này thì gà đối phương nắm chắc phần thua. Tuy nhiên gà đòn cũng có con đá thế này tuy không có ác nghiệt và tạo cơ hội để thắng như đá gà trực tiếp cựa sắt.

Từ 14 thế đánh này, chúng tôi có thể phân ra những đòn thế chuyên biệt cho gà đá kèo trên hay gà đá kèo dưới. Một số chiêu thức có thể được dùng bởi gà đá kèo trên lẫn dưới. Gà đá kèo trên: gà lọai này thường xử dụng các thế đánh trong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 và 13 đã nêu ở trên Gà đá kèo dưới: gà lọai này thường xử dụng các thế đánh trong 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 14 đã nêu ở trên.

Tổng hợp: https://dagatructiep.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *