Định Giá Một Chiến Kê

Định Giá Một Chiến Kê
Định Giá Một Chiến Kê

Bây giờ tính thử thế này nhé

1 con gà mái Trung Bình đẻ mỗi lứa 15 trứng đi

1 ổ như thế trung bình nở được 10 con, trong 10 con tính có 5 gà trống đi, nếu may mắn thì không con nào đui què mẻ sứt.

Mà để ra được con gà hay thì phải qua bao nhiêu kiếp nạn như đường tăng thỉnh kinh ấy :

  • Bé thì dính chuột bọ, mùa Đông thì thêm chết rét.
  • Nhỡ nhỡ thì phân đàn toe toét, rồi hỏng, rồi còi cọc rồi chậm lớn.
  • Lớn tí thì vần thử, con hay con dở, rồi trong lúc vần còn sưng chân, mất mắt, tụt mồm, còn soi lồng soi chuồng.
  • Qua hết những thứ trên thì còn dịch bệnh.

Mà oái oăm là nhiều khi đui què mẻ sứt nó lại vào mẹ con gà hay, còn mấy con gà phu thì cứ Nhơn nhơn.

Thế nên theo tôi nếu 1 con gà chọi tông tử , bóng bộ khá, chân cẳng đòn lối khá, được cho nhảy xem chân và chấm chân thấy đá tin chân và máu mủ thì giá Trung Bình cũng phải rơi vào khoảng 2-3t, còn tông tử + chân lối hay + bóng bộ đẹp + vần đủ kì rồi phải 4-5t trở lên.

Nếu ăn độ thì còn đội giá lên nữa

Thế mà thấy nhiều người đưa gà lên mạng tông tử + hay + đẹp + ăn độ, lại bán rẻ mà nhiều người cũng tin mà đâm đầu vào mà mua…..rồi đi phan bì và so sánh gà của ông A và ông B…rồi tôi bị lừa……nói túm lại là” tại anh tại ả, tại cả đôi bên..”hihi….gà hay+ tông tử+đẹp+ ăn độ === không ai bán rẻ đâu mà mua.

Nói tóm lại con gà chẳng ai đánh giá được giá trị của nó cả…..người bán họ bán vói giá đó, các bạn đóng vai trò là ng mua , nếu thấy giá đó phù hợp thì mạnh dạn mà giao lưu…còn không thì cứ vào ngắm chơi cũng được.

Vì thế cho nên anh em đừng thách đố gẫy gỗ với nhau để làm gì…..hãy để sức ra soi mà hò hét cho thỏa chí đam mê đá gà trực tiếp.

Viết một bình luận