Gà Xanh – Gà Danh Thomo – Anh Tính Gaking

Xanh 3k2. Thành tích 2x. E lại ra đi mưu sinh mùa dịch

Không có từ ngữ lột tả được vẻ đep của chú gà danh thomo này.1 chữ tuyệt… Mẻ gà của anh Tính đợt này bộ chân con nào cũng như con nào nhìn nhứt nách.

Mời anh em đá gà trực tiếp cùng chiêm ngưỡng.

Gà danh thomo - tính gaking
Gà danh thomo – tính gaking
Gà danh thomo - tính gaking
Gà danh thomo – tính gaking
Gà danh thomo - tính gaking
Gà danh thomo – tính gaking
Gà danh thomo - tính gaking
Gà danh thomo – tính gaking

Viết một bình luận